Завршене јавне консултације о о нацрту Правилника о врсти, форми и начину достављања статистичких података о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја

28.05.2020

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о о нацрту Правилника о врсти, форми и начину достављања статистичких података о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја

Нацрт Правилника о врсти, форми и начину достављања статистичких података о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја

Преузмите PDF документ

Рок за достављање мишљења био је 17. јануар 2020.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација као одговри Агенције на достављена мишљења могу се преузети на овој страни.