Јавне комуникационе мреже

Под Јавним комуникационим мрежама подразумевају се мреже јавних мобилних комуникација и мреже јавних фиксних бежичних комуникација.

Јавне мобилне комуникације

У Републици Србији за пружање јавне мобилне електронске комуникационе услуге на технолошки неутралној основи РАТЕЛ је издао појединачне дозволе на основу јавног надметања за три оператора : Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija  akcionarsko društvo, Beograd, Yettel d.o.o. Beograd и A1 Srbija d.o.o. Beograd  за фреквенцијске опсеге 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz  и 2100 MHz. Такође су издате дозволе и за два виртуална мобилна оператора: Глобалтел и Мундио Мобајл (Mundio Mobile) д.о.о.

Приказ радио-фреквенцијских опсега и технологија у употреби код оператора Telekom Srbija, YETTEL и A1 SRBIJA :

 

UL (MHz)

DL (MHz)

Употребљена технологија

Telekom Srbija

832-842

791-801

LTE(4G)

 

894,5-904,1

939,5-949,1

GSM(2G), UMTS(3G)

 

1730-1750

1825-1845

GSM(2G), LTE(4G)

 

1935 - 1950

2125 - 2140

UMTS(3G), LTE(4G)

 

1905 - 1910

Не користи

YETTEL

842-852

801-811

LTE(4G)

 

904,3-913,9

949,3-958,9

GSM(2G), UMTS(3G)

 

1710-1730

1805-1825

GSM(2G), LTE(4G)

 

1920-1935*

2110-2125*

UMTS(3G), LTE(4G)

 

1900 - 1905

Не користи

A1 SRBIJA

852-862

811-821

LTE(4G)

 

890,1-894,3

935,1-939,3

GSM(2G), UMTS(3G)

 

1750-1780

1845-1875

GSM(2G), LTE(4G)

 

1950 - 1965

2140 - 2155

UMTS(3G), LTE(4G)

 

1910 - 1915

Не користи

*YETTEL привремено користи 1965-1980/2155-2170 MHz.