Технички услови

Упутства и технички услови из области телекомуникационих кабловских мрежа

 1. Упутство о техничкој евиденцији међумесних и спојних телекомуникационих линија са оптичким кабловима („ПТТ весник" бр. 24/97)
 2. Технички услови за телекомуникационе каблове са мономодним оптичким влакнима („ПТТ весник" бр. 13/88)
 3. Измене и допуне техничких услова за телекомуникационе каблове са мономодним оптичким влакнима („ПТТ весник" двоброј 7-8/04)
 4. Технички услови за основну регенераторску деоницу телекомуникационог кабла са оптичким влакнима („ПТТ весник" бр. 23/86)
 5. Технички услови за завршне телекомуникационе каблове са једним оптичким влакном („ПТТ весник" бр. 4/89)
 6. Технички услови за настављање телекомуникационих каблова са оптичким влакнима („ПТТ весник" бр. 23/86)
 7. Технички услови за конекторе за мономодна оптичка влакна („ПТТ весник" бр. 13/01)
 8. Технички услови за полиетиленске цеви малог пречника за кабловску канализацију („ПТТ весник" бр. 25/87)
 9. Упутство о планирању оптичких кабловских деоница и система преноса („ПТТ весник" бр. 23/87 и 6/91)
 10. Упутство о полагању и монтажи оптичких каблова („ПТТ весник" бр. 4/89 и 33/91)
 11. Упутство о мерењу оптичких карактеристика и карактеристика преноса оптичких влакана („ПТТ весник" бр. 21/87 и 22/87)
 12. Упутство о мерењу на телекомуникационим линијама са оптичким кабловима („ПТТ весник" бр. 12/91)
 13. Упутство о обиму испитивања при преузимању телекомуникационих каблова са оптичким влакнима („ПТТ весник" бр. 12/91)
 14. Генерални план телефонске мреже („ПТТ весник" бр. 3/99 и двоброј 8-9/05)