Радио-станице на ваздухоплову

Право коришћења радио-фреквенција за радио станице на ваздухоплову стиче се на основу појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција која се издаје на захтев власника или овлашћеног корисника ваздухоплова, било домаћег и страног, под условом да је ваздухоплов уписан у Регистар ваздухоплова Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Правилником о начину коришћења радио-станица на домаћим и страним ваздухопловима, локомотивама , бродовима и другим пловилима Регулатор је прописао начин коришћења радио станица које се користе на домаћим и страним ваздухопловима, локомотивама, бродовима и другим пловилима, сагласно одговарајућим међународним споразумима и препорукама.