Анализа тржишта поштанских услуга и обрасци

Поштански оператори и Регулатор дужни су да на захтев Министарства и/или Регулатора достављају податке у вези са обављањем поштанских услуга у утврђеним роковима.

Регулатор прати развој у области поштанских услуга, прикупља информације, формира и одржава базу података од значаја за област поштанских услуга и редовно објављује податке.

Квартални извештаји

KРАП-1 Квартални извештај за први квартал (Q1) за операторе курирских услуга за 2024. годину
KРАП-2 Квартални извештај за први квартал (Q1) 2024. године за операторе експрес услуга

Квартални извештај I - Експрес
Квартални извештај II - Експрес
Квартални извештај III - Експрес
Квартални извештај IV - Експрес
Квартални извештај - Курири


Прегледе тржишта експрес и курирских услуга у РС по кварталима можете наћи на линку: https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-kvartalni-podaci-postanske-usluge

Годишњи извештаји - Упитник се попуњава путем линка: http://portal.ratel.rs/upitnici/cyr/index/introГодишњи преглед тржишта можете наћи на линку: https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-godisnji-pregledi-trzista