Мобилне сателитске везе

Мобилне сателитске везе обухватају радио-везе између мобилних земаљских станица и једне или више свемирских станица употребљаваних у мобилној сателитској служби, између мобилних земаљских станица посредством једне или више свемирских станица.

Мобилна сателитска служба обухвата такође и спојне везе које су потребне за њено коришћење.

Фреквенцијски опсези за мобилну сателитску службу дефинисани су Планом намене.