Радио-станице на пловилу

Право коришћења радио-фреквенција за радио станице на бродовима и другим пловилима стиче се на основу појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција која се издаје на захтев власника или овлашћеног корисника пловила.

Правилником о начину коришћења радио-станица на домаћим и страним ваздухопловима, локомотивама , бродовима и другим пловилима РАТЕЛ  је прописао  начин коришћења радио станица које се користе на домаћим и страним ваздухопловима, локомотивама, бродовима и другим пловилима, сагласно одговарајућим међународним споразумима и препорукама.

Систем аутоматске идентификације предајника (Automatic Transmitter Identification System - ATIS) је обавезан за сву VHF радио телефонску опрему трајно инсталирану на копну или пловилу и преносиву VHF радиотелефонску опрему која се користи на унутрашњим пловним путевима. Доделу ATIS/MMSI кода врши Регулатор на основу поднетог позивног знака из приложене копије решења којим се позивни знак додељује.