Правилници које доноси РАТЕЛ

pdf
Правилник о начину контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи

(„Службени гласник Републике Србије“ број 60/11)

Преузмите документ

pdf
Правилник о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

("Службени гласник Републике Србије", број 34/10)

Преузмите документ

pdf
Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга

("Службени гласник Републике Србије", број 24/10)

Преузмите документ