Планови расподеле

pdf
Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радиодифузне станице за територију Републике Србије

("Службени гласник РС", број 1/24)

Преузмите документ