Завршене јавне консултације о Нацрту правилника о садржају, начину уписа и вођења евиденције посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима

28.05.2020

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о о нацрту Правилника о садржају, начину уписа и вођења евиденције посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима


Нацрт Правилника о врсти, форми и начину достављања статистичких података о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја

PDF dokument

Рок за достављање мишљења био је 17. јануар 2020.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација као и одговори Агенције на достављена мишљења  могу се преузети на овој страни.