Приказ заузећа радиофреквенцијског спектра

21.05.2020

На сајту РАТЕЛ-а је свим заинтересованим лицима омогућен увид у резултате мерења електричне компоненте електромагнетског поља у фреквенцијском опсегу намењеном за терестријално емитовање радиодифузних сигнала са фреквенцијском модулацијом.

Резултати аутоматизованих мерења су расположиви на страници „Приказ заузећа радиофреквенцијског спектра“ која је доступна преко Интернет шалтера. Директан линк ка овој страници је http://portal.ratel.rs/cyr/spectrum.

Корисник има могућност да за приказ изабере било коју од локација на којима РАТЕЛ има перманентно постављену мерну опрему (са понуђеног списка локација контролно-мерних центара и даљински управљаних контролно-мерних станица), као и жељени датум мерења. Територијални распоред ових локација се може видети на страници https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-kontrola-spektra.