ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА ЗА 5 НАЦРТА ПРАВИЛНИКА

27.05.2024

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) позвало је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација о  Нацрту правилника о безбедности и интегритету јавних електронских комуникационих мрежа и услуга и терминалне опреме, Нацрту правилника о начину контроле коришћења радиофреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од сметњи, Нацрту правилника о обавезама пружалаца услуге приступа интернету везане за отворени приступ интернету, Нацрту правилника о условима доделе и коришћења радиофреквенцијског спектра по режиму општег овлашћења и Нацрту правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга, доставе своје мишљење у року од 30 дана, тачније у року  који истиче 30. маја 2024. године.

Обавештавамо да се наведени рок трајања јавних консултација за предметне акте продужава за 15 дана, односно нови рок за достављање мишљења истиче 14. јуна 2024. године.