ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА, ОБАВЉАЊА ТЕХНИЧКИХ ПРЕГЛЕДА И ЗАШТИТЕ ОД СМЕТЊИ

29.04.2024

У складу са чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о начину контроле коришћења радиофреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од сметњи. Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд

Е-mail: ratel@ratel.rs

Kонтакт особa задуженa за јавне консултације:

Мирјана Марчета, mirjana.marceta@ratel.rs, број телефона:  011/2026 970

Распоред активности:

Почетак јавних консултација

30. април 2024. године.

Завршетак јавних консултација - Рок за достављање мишљења је 45 дана од дана почетка јавних консултација. Рок истиче 14. јуна 2024. године.

Рок истиче 30. маја 2024. годинe.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулатора.

Нацрт правилника о начину контроле коришћења радиофреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од сметњи