ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗАМА ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ВЕЗАНЕ ЗА ОТВОРЕНИ ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ

29.04.2024

У складу са чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о обавезама пружалаца услуга приступа интернету везане за отворени приступ интернету. Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд

Е-mail: ratel@ratel.rs

Kонтакт особa задуженa за јавне консултације:

др Татјана Цветковић, tatjana.cvetkovic@ratel.rs, број телефона:  011/2026 893

Распоред активности:

Почетак јавних консултација

30. април 2024. године.

Завршетак јавних консултација - Рок за достављање мишљења је 45 дана од дана почетка јавних консултација. Рок истиче 14. јуна 2024. године.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулатора.

Нацрт правилника о обавезама пружалаца услуга приступа интернету везане за отворени приступ интернету