РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ ИСТРАЖИВАЊЕ СТЕПЕНА ЗАДОВОЉЕЊА ПОТРЕБА КОРИСНИКА ПОШТАНСКИХ УСЛУГА

27.05.2024

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ је у складу са својим законским надлежностима и Стратегијом развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021–2025. године, а у циљу свеобухватног сагледавања стања на тржишту поштанских услуга, спровео истраживање степена задовољења потреба корисника поштанским услугама почетком 2024. године. Током истраживања је анкетирано 1200 физичких и 300 правна лица на национално репрезентативним узорцима.

Од добијених резултата истраживања у вези са универзалном поштанском услугом коју пружа јавни поштански оператор (ЈП „Пошта Србије“, Београд), издвајамо следеће резултате само за физичка лица:

 • Већина физичких лица (76%)  је задовољна опсегом (скупом) услуга које Пошта Србије пружа
 • Као веома значајно је оцењено (89% испитаника) да се у поштама пружају услуге помоћи при пружању еУслуга државне управе и (92% испитаника) услуге усмерене за рањиве категорије становништва (стара лица, инвалиди)
 • Квалитет писмоносне и пакетске услуге је у већини случајева (78% и 76%) оцењен као задовољавајући, мада је у претходних годину дана 59% испитаника имало негативно искуство уручивања писама/пакета  услед закашњења
 • 85% испитаника задовољно је тренутном близином поште, а највише незадовољних има у ретко насељеним руралним насељима (27%)
 • 76% испитаника сматра да је радно време пошта усклађено са њиховим потребама. Рад пошта суботом је важан за 73% становништва на урбаном подручју

Истраживање је вршено и у вези пружања експрес поштанских услуга, пре свега код 5 поштанских оператора значајне тржишне снаге (Aks express, Bex express, City express, D express, Post express –  Пошта Србије), те издвајамо следеће резултате само за физичка лица:

 • 84% испитаника је користило експрес поштанске услуге у претходној години
 • 72% корисника је оценило високим оценама квалитет пружања експрес услуга
 • Најчешће замерке које се упућују операторима се односе на кашњење доставе пошиљака (59% замерки), недостављање пошиљака до врата стана/куће (53%) и проблеме са предајом пошиљака за слање (39%)
 • Постојање пословница поштанских оператора (83% испитаника) и пакетомата (74%) курирских служби у близини процењено је као јако важно
 • Могућност плаћања поштарине и откупног износа платним картицама код курира је процењена као значајна за 74% корисника поштанских услуга

Детаљнији преглед истраживања за физичка и правна лица можете наћи на следећим на линковима:

 1. Истраживање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга за физичка лица и правна лица (2024. година) - Резиме
 2. Истраживање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга за физичка лица и правна лица (2024. година) – Студија