Завршене јавне консултације о предлогу Правилника о допунама Правилника о висини накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације

25.06.2012

У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/20), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о предлогу Правилника о допунама Правилника о висини накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације.

Рок за достављање мишљења био је 22.06.2012.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.