Завршене јавне консултације о нацрту Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција за јавне електронске комуникационе услуге у складу са стандардом GSM 1800/MFCN

12.09.2014
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/10), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција за јавне електронске комуникационе услуге у складу са стандардом GSM 1800/MFCN укључујући и IMT.

Рок за достављање мишљења био је 05.09.2014.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Нацрт Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција за јавне електронске комуникационе услуге у складу са стандардом GSM 1800/MFCN укључујући и IMT

Преузмите PDF документ

Сродни документи