Упозорење емитерима у вези са превисоким девијацијама

22.08.2014
Редовном контролом коришћења дела радиофреквенцијског спектра који користе телевизијски и FM дифузне радио-станице, као и емитовања програма у кабловским дистрибуционим системима, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је регистровала бројна премашења граничних вредности девијације фреквенције сигнала, односно девијације фреквенције носиоца звука код телевизијских емисија. Наведена премашења су сталног карактера код неких FM дифузних радио-станица, а код телевизијских емисија су често изражена за време емитовања реклама. Ова појава узрокује нагло повећање нивоа звучног сигнала приликом промене канала, односно у току емитовања реклама, што ствара осећање нелагодности код слушалаца. На ову појаву указују и бројне жалбе које грађани упућују Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге. С обзиром на то да су премашења граничних вредности девијације регистрована и раније, упозоравамо све емитере да се придржавају техничких норми којима се регулише ова област, јер ћемо, у супротном, бити принуђени да покренемо прекршајне пријаве у складу с одредбама Закона о електронским комуникацијама.