ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ПАРАМЕТРИМА КВАЛИТЕТА ЈАВНО ДОСТУПНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА, ВРШЕЊУ МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА И СПРОВОЂЕЊУ ПРОВЕРЕ ПОСТУПАЊА ОПЕРАТОРА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА

08.12.2022

У складу са чл. 33-36. Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-други закон), Регулаторна агенција за елекронске комуникације и поштанске услуге, позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга, вршењу мерења и испитивања и спровођењу провере поступања оператора електронских комуникација.

Нацрт правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга, вршењу мерења и испитивања и спровођењу провере поступања оператора електронских комуникација
Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 05. 12. 2022. године.
Мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

•            Мишљење  ,,А1 Србија“ д.о.о. Београд

Преузмите ПДФ документ

•            Мишљење „Yettel“ д.о.о. Београд

Преузмите ПДФ документ

•            Мишљење „SBB“ d.o.o. Beograd

Преузмите ПДФ документ

•           Мишљење "Телеком Србија" а.д