Резултати бенчмарка мобилних мрежа у Републици Србији у 2022. години

14.12.2022

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) је, у периоду од септембра до децембра 2022. године, спровела упоредна мерења и анализу параметара квалитета услуга мобилних комуникационих мрежа (Бенчмарк мобилних мрежа) сва три мобилна мрежна оператора у Републици Србији, односно извршила је упоредно тестирање квалитета услуга у мобилним мрежама, мерењем параметара квалитета говорне услуге и услуга преноса података.

Бенчмарк мобилних мрежа обављен је у складу са ETSI TR 103 559 Annex A међународним стандардом, који омогућава објективну процену корисничког искуства и квалитета сервиса свих оператора мобилних мрежа.

Методологија бодовања развијена је за потребе рангирања мобилних оператора, након бенчмарк мерења, којима се процењује перцепција корисника о квалитету коришћених услуга у мобилној мрежи: преноса говора, података и видео сервиса.

Бенчмарк мерења обухватила су 55 градова, 16.000 km путева и преко 1.400 km железничких пруга у Републици Србији. Током кампање обављено је преко 9.000 позива и 7.000 сесија за сваку од услуга преноса података у мрежи сваког од оператора, на свим расположивим технологијама (2G, 3G, 4G). Мерења су укључивала:

  • мерење параметара квалитета за говорну (voice) услугу и услуге преноса података (data), као и пренос WhatsAPP порука,
  • мерења радио параметара за 2G/3G/4G технологије.

Применом ове методологије, Телеком Србија је остварио најбољи укупни резултат у вредности од 88,70 поена, а затим следе A1 Srbija са 86,98 и YETTEL са 84,06 поена (од могућих 100), што даје просечан број поена од 86,58.

Овогодишњи резултати показују побољшање квалитета услуга које мобилни оператори пружају својим корисницима у односу на претходну годину, имајући у виду да су прошле године остварили просечан број поена 83,51.

Резултати Бенчмарка мобилних мрежа и детаљне информације налазе се на линку http://benchmark.ratel.rs/.