Завршене јавне консултације о нацрту Правилника о обрасцу захтева за доделу дозволе за обављање поштанских услуга услуга

20.05.2015
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/10), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о изменама и допунама Правилника о обрасцу захтева за доделу дозволе за обављање поштанских услуга.

Рок за достављање мишљења био је 12.05.2015.

Нацрт Правилника о обрасцу захтева за доделу дозволе за обављање поштанских услуга

Преузмите PDF документ