Упозорење ТВ Пинк дистрибутерима медијских садржаја

26.05.2015
ТВ Пинк је обавестила Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге да је откупила ексклузивна права на емитовање турске серије Елиф у Републици Србији. Како би задржала ексклузивност емитовања ове серије, ТВ Пинк захтева од оператора дистрибуције медијских садржаја да онемогуће приказивање поменуте серије на другим каналима у оквиру своје понуде.

Уколико неки од оператора не поступи у складу са захтевом ТВ Пинк, она ће против њега покренути спор пред надлежним судом.