ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О МИНИМАЛНОМ САДРЖАЈУ, НИВОУ ДЕТАЉНОСТИ И НАЧИНУ ОБЈАВЉИВАЊА СТАНДАРДНИХ ПОНУДА

24.08.2023

У складу са одредбама чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је дана 18. јула 2023. године на својој веб презентацији објавило позив стручној и широј јавности да у оквиру јавних консултација дају своје мишљење о Нацрту правилника о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда.

Нацрт правилника о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда

Јавне консултације су трајале 30 дана и завршене су 17. августа 2023. године.

Током јавних консултација мишљење на нацрт правилника је доставило Предузеће за телекомуникације Tелеком Србија акционарско друштво, које се може преузети на овој страни.

Мишљење „Телеком Србија“ а.д

Извeштај о спроведеним јавним консултацијама у вези са Нацртом правилника о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда