Јавне консултације о нацрту правилника о радио опреми

04.09.2023

У складу са чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о радио-опреми

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.
Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд

Е-mail: ratel@ratel.rs

Kонтакт особa задуженa за јавне консултације:

Љубица Марковић, ljubica.markovic@ratel.rs, број телефона:  011/2026 887
Распоред активности:
Почетак јавних консултација
5. септембар 2023. године.
Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.
Рок истиче 5. октобра 2023. годинe.
Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулатора.

Нацрт правилника о радио-опреми