Завршене јавне консултације о НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестичке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије

28.05.2020

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилника о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестичке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије


Нацрт Правилника о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестичке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије

Преузмите ПДФ

Рок за достављање мишљења био је 28.01.2020. године.

У складу са чланом 84. став 4. Закона о електронским комуникацијама, органи одбране, безбедности и службе за хитне интервенције су доставили мишљења на Нацрт.