Завршене јавне консултације о ПРАВИЛНИКУ о ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

28.05.2020

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о ПРАВИЛНИКУ о ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ


ПРАВИЛНИК  о ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ПДФ документ

Рок за достављање мишљења био је 24. јануар 2020.

Током јавних консултација није било достављених мишљења на Правилник.