Завршене јавне консултације о Нацрту правилника о утврђивању висине и начина плаћања накнаде оперативних трошкова за обављање поштанских услуга

28.05.2020

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о утврђивању висине и начина плаћања накнаде оперативних трошкова за обављање поштанских услуга

Нацрту правилника о утврђивању висине и начина плаћања накнаде оперативних трошкова за обављање поштанских услуга

Преузми ПДФ

Рок за достављање мишљења био је 17. јануар 2020.

Током јавних консултација није било достављаних мишљења.