ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ПО РЕЖИМУ ОПШТЕГ ОВЛАШЋЕЊА

11.06.2021

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др.закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилника о изменама и допуни Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења

ПДФ документ

Рок за достављање мишљења био је 7. јун 2021.

Током јавних консултација није било достављених мишљења на Нацрт Правилника.