ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАМЕНЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА

17.12.2021

У складу са чл. 33-36. Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-други закон), Регулаторна агенција за елекронске комуникације и поштанске услуге, позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Предлога измена и допуна Плана намене радио-фреквенцијских опсега.

Нацрт Предлога измена и допуна Плана намене радио-фреквенцијских опсега.

Преузмите ПДФ документ

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 18.10.2021. године

У складу са чланом 84. став 4. Закона о електронским комуникацијама, органи одбране, безбедности и службе за хитне интервенције су доставили мишљења на Нацрт.