Завршене јавне консултације о Нацрту правилника о изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација

22.03.2021

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација

Нацрт Правилника о изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација

Преузмите ПДФ документ

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 04.03.2021. године.

 Мишљења поднета у оквиру јавних консултација као и одговори Агенције могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

  • Мишљење: „Телеком Србија а.д.“

Преузмите ПДФ документ

  • Мишљење: „Telenor d.o.o.“

Преузмите ПДФ документ

  • Мишљење: „Vip Mobile d.o.o.“

Преузмите ПДФ документ

Одговори Агенције на мишљења дата на Нацрт правилника о изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа
Преузмите ПДФ документ