ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ИЗВЕШТАЈА О АНАЛИЗИ ВЕЛЕПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА СРЕДШЊЕГ ПРИСТУПА КОЈИ СЕ ПРУЖА НА ФИКСНОЈ ЛОКАЦИЈИ ЗА ПРОИЗВОДЕ ЗА МАСОВНО ТРЖИШТЕ

12.04.2022

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту извештаја о анализи велепродајног тржишта средишњег приступа који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно тржиште.

Нацрт извештаја о анализи велепродајног тржишта средишњег приступа који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно тржиште

Преузмите ПДФ документ

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са  7. 4. 2022. године.

Мишљења и коментари поднети у оквиру јавних консултација, могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

  • Коментари оператора „Телеком Србија“ а.д. Београд

Преузмите ПДФ документ

  • Коментари оператора „СББ“ д.о.о. Београд

Преузмите ПДФ документ

  • Коментари оператора „А1 Србија“, д.о.о. Београд

Преузмите ПДФ документ

  • Коментари оператора „Yettel“ д.о.о. Београд

Преузмите ПДФ документ

  • Мишљење Комисије за заштиту конкуренције
Преузмите ПДФ документ


Одговори на коментаре:

Преузмите ПДФ документ