Независно мерење рокова за пренос нерегистрованих писмоносних пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају

26.04.2022

 

У складу са обавезом прописаном Законом о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 77/19), РАТЕЛ је донео Правилник о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС“, број 114/20) којим су ближе одређени параметри квалитета које треба да остваре поштански оператори при обављању поштанских услуга. Правилник, између осталог, прописује да РАТЕЛ спроводи независно мерење рокова за пренос писмоносних пошиљака ангажовањем независне организације која мерење треба да спроведе у складу са одредбама тог правилника и важећим стандардима.

Након спроведеног тендерског поступка, континуирано мерење рокова преноса нерегистрованих писмоносних пошиљака уговором је поверено PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA TCOM DOO BEOGRAD.

Мерење је почело у јануару 2021. године, а у почетку су мерени само рокови преноса неприоритетних пошиљака. Након што је у априлу ЈП „Пошта Србије“, Београд,  увело услугу приоритетног писма, у другој половини 2021. године почело је и мерење рокова преноса приоритетних писама.

Наведено мерење се спроводи у складу са Правилником и Техничким карактеристикама које је утврдио РАТЕЛ, а извештаји о оствареним резултатима се сачињавају месечно, квартално и годишње.

Остварене резултате рокова преноса неприоритетних и приоритетних писмоносних пошиљака за 2021. годину можете погледати на следећим линковима:

  1. Резултати рокова преноса за неприоритетне писмоносне пошиљке
  2. Резултати рокова преноса за приоритетне писмоносне пошиљке