ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ИЗВЕШТАЈА О АНАЛИЗИ ВЕЛЕПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА ЛОКАЛНОГ ПРИСТУПА ЕЛЕМЕНТИМА МРЕЖЕ КОЈИ СЕ ПРУЖА НА ФИКСНОЈ ЛОКАЦИЈИ

20.01.2022

У складу са чл. 33-36. Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-други закон), Регулаторна агенција за елекронске комуникације и поштанске услуге, позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту извештаја о анализи велепродајног тржишта локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији

Нацрт извештаја о анализи велепродајног тржишта локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији

Преузмите ПДФ документ

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 6. 1. 2022. године

 

Мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

 

Сродни документи:

•            Коментари Telenor d.o.o. Beograd i Cetin d.o.o.

Преузмите  PDF документ

 

•            Мишљење Комисије за заштиту конкуренције

Преузмите  PDF документ

 

•            Коментари Telekom Srbija, a.d. Beograd

Преузмите  PDF документ