Завршене јавне консултације о нацрту Правилника о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 1900-1980 MHZ И 2110-2170 MHZ

26.01.2022

У складу са чл. 33-36. Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-други закон), Регулаторна агенција за елекронске комуникације и поштанске услуге, позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 1900-1980 МHz и 2110-2170 МHz.

Нацрт Правилника о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 1900-1980 МHz и 2110-2170 МHz

Преузмите ПДФ документ

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 28. 12. 2021. године

Мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

•   Коментар TELENOR DOO BEOGRAD

Преузмите  PDF документ

•   Коментар SBB DOO BEOGRAD

Преузмите  PDF документ

Одговори Агенције на коментаре дате на Нацрт правилника о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 1900-1980 МHz и 2110-2170 МHz.

Преузмите  PDF документ