Усвојен Извештај о раду

05.01.2022
Извештај о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2020. годину, са Предлогом закључка Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације од 25. новембра 2021. године, усвојени су на Шеснаестој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије.

Извештају РАТЕЛ-а за 2020. годину представили су Катарина Ракић, председница скупштинског Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације и Драган Ковачевић, председник УО РАТЕЛ-а.

Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2020. годину објављен је 29. 12. 2021. године у Службеном гласнику Републике Србије, број 130/21.