Светска конференција о радио-комуникацијама (WRC-19), Sharm El Sheikh (Египат), основни резултати

Светска конференција о радио-комуникацијама (WRC-19) одржана је у Sharm El Sheikh-у (Египат), у периоду од 28. октобра до 22. новембра 2019. године, под окриљем Међународне уније за телекомуникације (ITU). На конференцији је учествовало преко 3400 делегата из 165 земаља чланица.

Сваке три до четири године, на светским конференцијама о радио-комуникацијама разматра се и ревидира међународни Правилник о радио-комуникацијама (Radio Regulations (RR)), међународни уговор који има за циљ да омогући равномерни приступ и рационалнo коришћење ограничених природних ресурса радио-фреквенцијског спектра и  сателитских орбита и да омогући ефикасан и ефективан рад свих радио-комуникационих служби.

WRC-19, као и свака Светска конференција о радио-комуникацијама, има кључну улогу у обликовању техничког и регулаторног оквира за радио-комуникационе службе у свим земљама и значајан утицај на развој информационих и комуникационих технологија (ICT) кроз увођење и проширење приступа радио-фреквенцијском спектру за нове комуникационе технологије, заштиту рада постојећих радио-комуникационих служби, обезбеђивање стабилног и предвидивог регулаторног окружења потребног за будућа улагања, избегавање могућих штетних сметњи између радио служби итд.

Као резултат четворонедељног рада у наставку се дају основни резултати WRC-19:

 • идентификовани су додатни усаглашени фреквенцијски опсези (у опсегу милиметарских таласа) за Internationa Mobile Telecommunication (IMT), укључујући IMT-2020 (5G), у 24.25-27.5 GHz, 37-43.5 GHz, 45.5-47 GHz, 47.2-48.2 и 66-71 GHz, олакшавајући на тај начин развој мобилних мрежа и низ услуга за различите гране индустрије;
 • служба истраживања Земље сателитом (EESS) – одобрена је заштита EESS-у уз могућност да се обезбеди намена на примарној основи у опсегу 22.55-23.15 GHz како би се омогућила њена употреба за сателитско праћење, телеметрију и контролу;
 • не-геостационарни сателити – успостављене су регулаторне процедуре за не-геостационарне сателитске констелације у фиксној-сателитској служби. Мега-констелације сателита које се састоје од стотина до хиљада свемирских летелица у ниској орбити Земље постају популарно решење за глобалне телекомуникације као и за даљинско истраживање, истраживање свемира и горњих слојева атмосфере, метеорологију, астрономију, демонстрације технологије и образовање;
 • уведене су регулаторне промене да би се олакшала рационално, ефикасно и економично коришћење радио-фреквенција и придружених орбита, укључујући геостационарну сателитску орбиту;
 • High-altitude platform stations (HAPS) – идентификовани су додатни фреквенцијски опсези за HAPS (радио станице на ваздушним платформама које лебде у стратосфери) – како би се олакшале телекомуникације у широј зони покривања за доступан широкопојасни приступ у руралним и удаљеним подручјима;
 • WiFi мреже – ревидиране су регулаторне одредбе како би се прилагодила indoor и outdoor употреба и раст потражње за бежичним приступним системима, укључујући RLAN-ове за радио везе крајњих корисника ка јавним и приватним мрежама, као што је WiFi, уз ограничавање њихове интерференције постојећој сателитској служби;
 • Железнички радиокомуникациони системи између железничке пруге и шине (RSTT) – усвојена је Резолуција како би се олакшао развој железничких пруга и шинских система и задовољиле потребе брзих железница, а посебно апликација за унапређену контролу железничког саобраћаја и безбедност путника;
 • Интелигентни транспортни системи – одобрена је ITU препорука (стандард) за интегрисање информационо-комуникационих технологија у интелигентне транспортне системе (ITS) ради повезивања возила, побољшања управљања саобраћајем и помоћи у циљу сигурније вожње;
 • Радиодифузна-сателитска служба – остварује се заштита фреквенцијских додела уз обезбеђивање механизма за земље у развоју да поврате приступ ресурсима спектра у сателитским орбитама;
 • Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) – обезбеђује се проширено покривање и побољшане могућности за комуникације у сврхе опасности и безбедности;
 • Земаљске станице у покрету (ESIM) – донета је одлука која ће омогућити људима који су у авионима, бродовима и возовима комуникационе линкове преко геостационарних сателита.

Такође, усглашен је и дневни ред за следећу Светску конференцију о радио-комуникацијама која ће се одржати 2023.године - WRC-23.

Као резултат рада делегата током четири недеље WRC-19 сачињенa су и објављена Привремена Финална акта WRC-19. На основу Финалних аката WRC-19, Република Србија као чланица ITU, треба да примени одлуке и закључке WRC-19 у својим регулаторним актима. Обавеза РАТЕЛ-а  је  припрема предлога новог Плана намене радио-фреквенцијских опсега а у који треба да се имплементирају резултати WRC-19.

Као чланови  делегације Србије у раду конференције учествовали су у својству шефа делегације проф.Ирини Рељин, в.д. помоћника министра Министарства трговине, туризма и телекомуникација и као чланови из РАТЕЛ-а Зоран Бранковић, Наталија Варагић, Александра Вучић и Дијана Крсмановић. Потписници споразума који су део финалних аката међународног Правилника о радио-комуникацијама су Ирини Рељин, Зоран Бранковић и Наталија Варагић.