Отворен 27. Телекомуникациони форум

27.11.2019

Отварајући  “ Телекомуникациони форум 2019” др Владица Тинтор, директор Ратела је рекао: “Телфор је традиционална конференција која има утицај на регион. Ми смо, као регулаторно тело, последњих месеци били посвећени имплементацији новог Закона о поштанским услугама, изради студије за избор оптималног аукцијског модела продаје фреквенцијских опсега за постојећу и нову 5G технологију, изради Плана намене, координацији радио-фреквенција са администрацијама суседних земаља. Имајући у виду да су корисници битан сегмент нашег пословања, у претходном периоду израђен је Портал за свеобухватну претрагу трошкова услуга електронских комуникација који је јавно доступан, и настављено континуално мерење нивоа електромагнетског поља. Наредне године РАТЕЛ је домаћин пленарног састанка BEREC-а, уз учешће 130 представника из европских земаља. Ово ће бити први пленарни састанак BEREC-a које се одржава у Србији. У јуну 2020. године бићемо домаћин СЕРТ ЕСС пленарног састанка, на коме ће присуствовати око 90 представника, а у октобру 2020. године домаћин састанка CEPT радне групе FM22 (Monitoring and Enforcement), за око 60 представника из европских земаља. Ове активности значајно ће унапредити наш утицај на домаћем и међународном плану.“

На овогодишњем догађају биће презентовано више од 250 радова са истраживачким и научним резултатима, новим идејама, корисним искуственим закључцима, а више од половине чине радови страних аутора. РАТЕЛ ће представити пројекте у области континуалног праћења електомагнетског поља у Србији и примени машинског учења у фунционисању Центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима.

Организатори скупа су: Друштво за телекомуникације - ДТ Београд, Електротехнички факултет Универзитета у Београду и IЕЕЕ Serbia and Montenegro COM Chapter IЕЕЕ Serbia and Montenegro Section IEEE Region 8.