Ступио на снагу правилник о начину и поступку стручног надзора обављања поштанских услуга

14.12.2020

Дана 12. 12. 2020. године ступио је на снагу Правилник о начину и поступку стручног надзора обављања поштанских услуга  („Службени гласник РС“, број 146/20 од 4.12.2020. године).

Правилником се прописује начин и поступак стручног надзора, као и друга питања у вези са стручним надзором.

     Правилник о начину и поступку стручног надзора обављања поштанских услуга