Регистар „НЕ ЗОВИ“ почео са радом

05.01.2024

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је пустило у рад Регистар „НЕ ЗОВИ“.  Корисници мобилне и фиксне телефоније који не желе да примају позиве или поруке у промотивне сврхе треба да се обрате свом оператору како би њихови телефонски бројеви били унети у Регистар. 

Обавеза трговаца и промотера је да пре позивања провере у Регистру „НЕ ЗОВИ“ да ли се одређени телефонски број налази на списку бројева које не треба звати. Правно лице,  уписано у регистар Агенције за привредне регистре, кроз процес регистрације на линку www.nezovi.rs/#/login добија корисничко име и лозинку, што му омогућава преузимање целокупног пописа бројева телефона и датума уписа у Регистар „НЕ ЗОВИ“.

Остала лица могу, без регистрације, проверавати само појединачне бројеве преко линка www.nezovi.rs  

Оператор уноси у Регистар промене које се односе на бројеве телефона корисника. Промене су видљиве првог наредног дана од дана када је оператор извршио упис или испис телефонског броја у Регистар.

У случају нежељеног позива, приговори се подносе Министарству унутрашње и спољне трговине.

Више детаља о начину уписа и исписа, условима коришћења и вођења Регистра „НЕ ЗОВИ“ налази се на:

Правилник о регистру потрошача који не желе примати позиве и/или поруке у оквиру промоције и/или продаје телефоном

Почетак рада регистра „Не зови“ (zastitapotrosaca.gov.rs)