ДОНЕТИ НОВИ ПРАВИЛНИЦИ О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНОВА РАСПОДЕЛЕ

11.01.2024

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је, у оквиру прописаних надлежости и рокова, донело следеће правилнике који ступају на снагу дана 13. 1. 2024. године: