Олакшице при увозу РиТТ опреме

15.11.2017
Одлуком Владе Републике Србије о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа, у Прилогу 6 који се односи на РиТТ опрему извршено је брисање око 40 процената тарифних ознака.
Међу робом за чији увоз више неће бити потребна исправа о усаглашености налазе се мобилни и фиксни телефони (осим DECT бежичних телефона), GPS радио-навигациони пријемници, видеоконференцијски сетови, антене и антенски рефлектори, одређени штампачи, апарати за фотокопирање, телефакс апарати, апарати за репродукцију и снимање звука, одређене врсте монитора итд. На овај начин се убрзава и поједностављује процедура, увоза наведене робе, што увозницима доноси и значајне финансијске уштеде.
Измене су извршене у складу са обавезама Републике Србије преузетим Споразумом о стабилизацији и придруживању и тачком 4. Закључка Европске комисије са билатералног скрининга за Поглавље 1 - Слободно кретање робе.
У оквиру наведених промена, извршено је и извесно проширење Прилога 6 наименовањем беспилотних летилица-дронова, које су подељене у више тарифних ознака.
За робу која потпада под избрисане тарифне ознаке и даље остаје обавеза прибављања исправе о усаглашености пре стављања на тржиште, као и контроле од стране органа тржишног надзора, при чему су заштита радио-фреквенцијског спектра и здравља и безбедности људи од примарног значаја.
Ова одлука је о објављена 13. октобра 2017. године у „Службеном гласнику РС”, број 92/17, и ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања.
Олакшице при увозу РиТТ опреме