Дигитално доба и регулаторна тела

16.11.2017
Мисија Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS) у Србији одржава дводневну конференцију на тему развоја и услова функционисања медијске сцене у доба дигитализације. „Веома је јасно да је Интернет сада неопходан и неизбежан, када је реч о пласману слободних идеја, информација, мишљења, али истовремено, покушај да се врши контрола над тим садржајима, да се ограниче те слободе, претварају Интернет средством контроле и то би била катастрофа по медијски плурализам и то би спутавало демократски развој и слободе било које земље“, рекао је шеф Мисије OEBS-а у Србији Андреа Орици.

На дводневном скупу под називом „Агенда промене: Развој медија у дигиталном добу“ акценат је стављен на принципе савремене медијске политике, правне оквире под којима она делује, ауторска права и независност регулаторних тела. Циљ конференције је да понуди најновије законодавне трендове у медијској политици у дигиталном окружењу. Конференција је подељена у четири блока: дигитално јединствено тржиште и медијски правни оквир за 21. век, обезбеђивање независности регулаторних тела и стварање услова за напредне дигиталне мреже и иновативне услуге, безбедност информација и новинара у дигиталној ери и нове технологије и будућност новинарства.

Говорећи о независности регулаторних тела, др Владица Тинтор, директор РАТЕЛ-а каже, да је и Тело европских регулатора за електронске комуникације – BEREC, у свом ставу од 11. октобра ове године, истакло посебну важност независности регулаторних тела за електронске комуникације, јер се њоме осигурава да сви учесници на тржишту буду третирани праведно и равноправно. Независност регулатора осигурава и предвидљивост у погледу регулаторних активности, која је посебно важна приликом планирања дугорочних инвестиција и иновација од стране учесника на тржишту. Имајући у виду да је сектор електронских комуникација отворен и спреман за значајне инвестиције – транспарентност, предвидљивост и конзистентност у регулацији тржишта је важнија него икад, рекао је директор РАТЕЛ-а.

Конференција завршава са радом сутра темама о стратегији, новим технологијама и будућности новинарства.