Јавне консултације о Нацрту Правилника о oпштим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења

25.04.2017

У складу са чланом 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2
11000 Београд

Факс: 011 3242 673

E-mail:
ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особа задужених за јавне консултације:


Сања Вукчевић Вајс

Телефон: 011 2026
891
E-mail:
sanja.vajs@ratel.rs

Ненад Митић
Телефон: 011 2026 895
E-mail:
nenad.mitic@ratel.rs

Зорана Вујовић
Телефон: 011 2026 871
Е-mail: zorana.vujovic@ratel.rs


Распоред активности

25. април 2017.

Објављивање НацртаПравилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења на сајту Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

26. април 2017.

Почетак јавних консултација.

25. мај 2017.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, изузев анекса са поверљивим подацима.


Нацрт Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења