Отворен скуп „Дигитални свет“

26.04.2017
У Београду је отворен скуп „Дигитални свет и ПУКОС” који организује Пословно удружење кабловских оператора Србије.

Поздрављајући учеснике, др Владица Тинтор, директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, истакао је да РАТЕЛ изузетно цену сарадњу коју има са Пословним удружењем кабловских оператора Србије и да се радо одазива да допринесе скуповима које удружење организује. Он је присустне упознао са плановима рада РАТЕЛ-а до краја ове године, а који подразумевају изградњу система за мониторинг спектра и система сензора за мерење нејонизујућег зрачања, нови циклус анализа тржишта, примену новог трошковног модела, израда Планa намене РФ спектра, упоредно мерење квалитета мобилних мрежа, имплементацију нових закона у области електронских и поштанских услуга чије се усвајање очекује, успoстављање Националног ЦЕРТ-а, почетак израде инфраструктурног атласа и почетак издавања дозвола за радио станице електронским путем.

Представници РАТЕЛ-а су на овом скупу учествовали у панелу „Информациона безбедност, регулатива, ЦЕРТ“ и одржали презентацију „Базе слободних капацитета електронских комуникационих мрежа“. Ова базу чине географски и структурни подаци о електронској комуникационој инфраструктури која је предмет изнаjмљивања у Србији. Агенција је у складу са припосима омогућила претраживање ових података регистрованим операторима јавних електронских комуникационих мрежа. Web Gis апликација, која може бити врло интересантна кабловским операторима, доступна је за кориснике од марта ове године.