Сарадња РАТЕЛ-а и ФТН-а

25.04.2017

Проф. др Раде Дорословачки, декан Факултета техничких наука и др Владица Тинтор, директор РАТЕЛ-а потисали су Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге и Факултета техничких наука из Новог Сада.

Споразум обухвата сарадњу у областима научних истраживања, рада на научним пројектима, специјализације и сертификације инжењерског кадра, техничке контрола пројеката, као и друге облике сарадње која су од обостраног интереса.

„Агенцији је природан избор сарадње са техничким факултетима. Ми са ФТН-ом сарађујемо већ десет година. РАТЕЛ-овој мрежи за контролу спектра нису довољна постојећа две центра у Нишу и Добановцима, тако да у наредном периоду планирамо успостављање контролно-мерног центра у Војводини. То је прилика новосадске студенте обучавамо за рад у контолно-мерним возилима, али и у осталим областима из делатности рада агенције“, рекао је Владица Тинтор.

До сада су РАТЕЛ и ФТН сарађивали на два пројекта са Катедром са поштански саобраћај и комуникације и Катедром за теоријску електротехнику, на којој се тренутно ради на пројекту развоја мреже за мониторинг електромагнетног поља. Наредних дана у оквиру кампуса РАТЕЛ ће поставити мерну станицу која ће мерити нејонизујеће зрачење у овој зони. Планира се да се сарадња са ФТН-ом оствари и у области информационих технологија и информационе безбедности.