Јавне консултације о Нацрту плана намене радио-фреквенцијских опсега

09.11.2018

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту плана намене радио-фреквенцијских опсега.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације
и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особa задуженa за јавне консултације:
мр Зоран Бранковић
Телефон: 011/3232-544
E-mail: zoran.brankovic@ratel.rs

Распоред активности

9. новембар 2018. године:

Објављивање Нацрта плана намене радио-фреквенцијских опсега.

12. новембар 2018. године:

Почетак јавних консултација.

13. децембар 2018. године

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.

Нацрт плана намене радио-фреквенцијских опсега

План намене - Уводни део

План намене - Прилози