Јавне консултације о Нацрту плана намене радио-фреквенцијских опсега

13.11.2018

Позивамо стручну и ширу јавност да у оквиру Jавних консултација дају  своје мишљење о Нацрту плана намене радио-фреквенцијских опсега. Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.

https://www.ratel.rs/cyr/blog/javne-konsultatsije-o-natsrtu-plana-namene-radio-frekventsijskikh-opsega