ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊА ПОДНЕТА ТОКОМ ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ЗАХТЕВИМА ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ АУТОМОБИЛСКИХ РАДИО-ПРИЈЕМНИКА И ПОТРОШАЧКЕ ДИГИТАЛНЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ОПРЕМЕ

24.11.2023

У складу са одредбама чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је 5. 9. 2023. године на својој веб презентацији објавило позив стручној и широј јавности да у оквиру јавних консултација достави своје мишљење о Нацрту правилника о захтевима за интероперабилност аутомобилских радио-пријемника и потрошачке дигиталне телевизијске опреме.

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 5. 10. 2023. године.

Мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

•            Мишљење  ,,A1 Srbija“ d.o.o.

Преузмите PDF документ

•            Мишљење „SBB“ d.o.o.

Преузмите PDF документ

•            Мишљење „Telekom Srbija“ d.o.o.

Преузмите PDF документ

  • Извештај са завршених јавних консултација

Преузмите PDF документ