Извештај и мишљења поднета током јавних консултација о Нацрту правилника о радио опреми

24.11.2023

/uploads/documents/empire_plugin/blob/6560a5a259111_Misljenje Idvorsky.pdf24.11.2023.

 

У складу са одредбама чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је 5. 9. 2023. године на својој веб презентацији објавило позив стручној и широј јавности да у оквиру јавних консултација достави своје мишљење о Нацрту правилника о радио-опреми.
Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 5. 10. 2023. године.

Мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

•            Мишљење  ,,Bosch“ d.o.o.

Преузмите PDF документ

•            Мишљење „Cetin“ d.o.o.

Преузмите PDF документ

•            Мишљење „Ericsson“ d.o.o.

Преузмите PDF документ

•            Мишљење „Sony“ d.o.o.

Преузмите PDF документ

•            Мишљење „Idvorsky labortije“ d.o.o.

Преузмите PDF документ

•            Мишљење „Квалитет“ а.д.

Преузмите PDF документ

  • Извештај са завршених јавних консултација

Преузмите PDF документ