96 ЕМФ СЕНЗОРА У 39 ГРАДОВА У СРБИЈИ

15.07.2022

У оквиру друштвено одговорног пројекта „Систем за континуално праћење нивоа електромагнетског поља“ у Републици Србији, који РАТЕЛ развија од 2017. године, у мрежу сензора додато је још 8 нових мерних уређаја, што укупно чини 96 сензора који раде у 39 градова широм Србије.

Захваљујући сарадњи са локалним самоуправама и институцијама које су учествовале у релизацији досадашњих активности на пројекту, РАТЕЛ je успешно остварио планирано проширење. Планови су да се и у 2022. години настави са активностима у циљу проширења наведеног система, постављањем нових сензора у другим градовима и институцијама.

Да подсетимо, систем ЕМФ РАТЕЛ користи мрежу сензора преко којих се обавља континуално и дуготрајно праћење нивоа укупног електричног поља које потиче од електронских комуникационих мрежа и опреме.

РАТЕЛ кроз овај пројекат јавно приказује резултате мерења нивоа електромагнетског поља, са циљем информисања и едукације грађана, што омогућава даљи развој комуникационих мрежа у Србији.

Локалне самоуправе у Србији такође препознају значај праћења нивоа електромагнетског зрачења, дозвољавајући постављање сензора на институције и објекте повећане осетљивости од електромагнетног зрачења, као што су школе, болнице и предшколске установе, чиме се показује друштвена одговорност у заједничкој делатности очувања животне средине и здравља грађана.

Подаци о мерењима електромагнетских поља могу се видети на интерактивном порталу: http://emf.ratel.rs/, где су приказане локације на којима су постављени сензори, са вредностима измерених нивоа електромагнетских поља.